Primaria a reglementat accesul autovehiculelor in zona pietonala Cetate

22 februarie 2016

Harta_Timisoara_cetate_640A fost aprobat Regulamentul pentru accesul autovehiculelor locatarilor/agentilor economici pe strazile pietonale din zona Cetate. Regulamentul a fost avizat de catre Comisia de Circulatie a municipiului, devenind operational. Zona Cetate este delimitata de strazile: Sf. Ioan, Gheorghe Dima, Oituz, Martin Luther, Proclamatia de la Timisoara, Augustin Pacha, Carol Telbisz, I.C. Bratianu. Accesul cu vehicule pe strazile pietonale/piete este permis doar conducatorilor auto care detin avizul Comisiei de Circulatie.

Pentru locatari, program de acces este itre orele 7,00-9,00, 17,00-19,00 si 22,00-24,00. Avizele de acces se elibereaza doar persoanelor care au domiciliul in Zona Cetate si doar pentru vehiculele detinute in proprietate, inmatriculate la adresa solicitantului sau detinute in baza unui contract de leasing financiar in care solicitantul are calitate de utilizator. Numarul de locuri de parcare in curtile interioare pentru parcarea unui vehicul este de 10 mp, iar totalul spatiului alocat parcarii vehiculelor nu va putea depasi 80% din suprafata curtii imobilului. Calea de acces in curtea imobilului si aleile pietonale din incinta curtii interioare nu pot fi ocupate in vederea stationarii autovehiculelor. Nu se elibereaza avize decat pentru proprietarii de garaje sau daca exista posibilitatea parcarii vehiculelor. Pentru obtinerea avizului Comisiei de Circulatie se depun la Centrul de consiliere cetateni din cadrul Primariei (camera 12) urmatoarele documente: copie C.I./B.I. solicitant; dovada detinerii autovehicul (copie carte identitate, certificat inmatriculare); dovada achitarii impozitului pentru autovehicul pentru anul fiscal anterior; dovada detinerii garajului (extras carte funciara). Daca stationarea vehiculelor se face in curtea interioara a imobilului, solicitantul va prezenta acordul scris (declaratie notariala) al tuturor proprietarilor imobilului care detin suprafete comune in curtea imobilului. Daca suprafata curtii nu acopera necesarul, este necesar un acord intre proprietarii detinatori de parti comune in curtea imobilului (declaratie notariala) cu privire la renuntarea la acest drept in favoarea celuilalt proprietar. In cazul in care nu exista acest acord, nu se va elibera aviz de acces pentru niciun proprietar din imobilul. Eliberarea avizelor se va face in limita unui singur vehicul pentru toti proprietarii unui apartament. Pentru casele individuale care detin o curte care poate asigura parcarea mai multor vehicule se vor elibera avize in functie de suprafata destinata parcarii(dovedita prin extras CF), dar nu mai mult de un vehicul/apartament. Nu se iau in considerare contractele de inchiriere a unor dependinte sau parti din imobil catre terti.

Pentru aprovizionare, programul de acces este intre orele 6,00-9,00. Pentru vehiculele care aprovizioneaza spatiile comerciale cu sediul/punct de lucru in zona trebuie prezentate documente justificative cu destinatia marfurilor (factura, aviz insotire marfa). Accesul se va face in baza avizului Comisiei de Circulatie, care se obtine prin depunerea unei solicitari si a unei copii a certificatului de inmatriculare. Aprovizionarea se face cu autovehicule cu masa maxima autorizata de 3,5 tone.

Accesul ocazional se face doar in cazuri speciale (schimbare de domiciliu, renovari imobile, etc.) cu avizul Comisiei de Circulatie. Comisia de Circulatie are dreptul de a retrage pe termen nelimitat avizul, daca detinatorul nu respecta conditiile care au stat la baza eliberarii acestuia.